Hegyek Vándorai Turista Egyesület
AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI:

Az egyesület célja a természetben való sportjellegű, aktív túrázás, annak szabadidős formái iránt megnyilvánuló igények kielégítése; a természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, valamint a természet aktív védelmét; hazánk és Európa történetének, kultúrájának és tájegységeinek megismertetése.
Az egyesület védnökséget vállal az Őrség és Vendvidék felett, annak turisztikai feltárása és fejlesztése érdekében. Ebből adódóan koordinálja, illetve gondozza a jelzett turistaúthálózatot; helyi partnerek bevonásával törekszik arra, hogy kellő számú pihenőhely kerüljön kiépítésre, valamint korrekt eligazító és tájékoztató táblák segítsék az oda látogatókat.

Az egyesület feladatai: A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (sport) vállalva felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás gyakorlására.

A közhasznú tevékenységről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (sport) vállalva elősegítse a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal és ezzel hozzájáruljon a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenység eredményes és hatékony ellátásához.

Túrák és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit, és ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (környezetvédelem, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés) vállalva ellássa a túravezetők képzését és a természetjárók szakképzését, ezáltal tevékenyen járuljon hozzá a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény szerint a helyi önkormányzat feladataként előírtak megvalósításához.

Gondozza a jelzett turistaút-hálózatot és működjön közre annak fejlesztésében.

Közreműködjön a természetjáró (turista) szakirodalom, térkép és szaksajtó létrehozásában és terjesztésében.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem) vállalva támogassa a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természetvédelmi értékek védelméhez, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához és ezáltal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997.(XI.20.) KTM rendelet szerint állami, illetve helyi önkormányzati feladatként előírtak ellátásában együttmuködik a felelős államigazgatási szervekkel.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (mentés, katasztrófa-elhárítás) vállalva közreműködjön a természetjárás során bajbajutottak mentésében, mellyel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenységet vállal magára.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, euroatlanti integráció elősegítése) vállalva, aktív együttműködés az európai rokonszervezetekkel (pl. Europäische Wandervereinigung - EWV, Romániai Természetbarátok Kárpát Ligája).

Az egyesület a természetjáró tevékenységét - elősegítve a minősítések megszerzését - hagyományosan gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó, hegymászó (magashegyi), sítúrázó és barlangász szakágakban fejti ki.

Az egyesület - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, de azt nem veszélyeztetve - létesítményeket, vállalkozásokat hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott céljai és feladatai megvalósítására, szolgáltatásainak bővítésére fordítja.


Hegyek Vándorai Turista Egyesület, E-mail: hvte@t-online.hu, Telefon: +36 (20) 233-5093 és +36 (30) 522-7683, facebook: https://www.facebook.com/hvte.hu

TÁMOGATÓINK: